ejendomsadministration.tips

universadvokaterejendomsadministration.tips er universadvokaters site med juridiske og andre tips vedrørende ejendomsadministration. Porten til effektiv advokatbistand for ejerforeninger, andelsboligforeninger, udlejere m.fl.

Ring eller mail til Gitte

Det koster ikke noget ...
Gitte Nedergaard
89 34 35 00
gn@universadvokater.dk

NYT!

Ny normalvedtægt for ejerforeninger.

Hvad betyder det for din forening?

Den 1. januar 2021 trådte en nye normalvedtægt i kraft for ejerforeninger, der blev stiftet efter denne dato. Medmindre der for den pågældende ejerforening er vedtaget en særvedtægt, er normalvedtægtens indhold gældende.

For ejerforeninger stiftet før den 1. januar 2021 trådte den nye normalvedtægt i kraft den 1. januar 2022. Disse ejerforeninger er omfattet af den nye normalvedtægt, medmindre de har vedtaget en særvedtægt. Eventuelle tinglyste særvedtægter vil muligvis blive udfyldt med den nye normalvedtægts bestemmelser.

Vi anbefaler, at ejerforeninger får foretaget et eftersyn af deres vedtægter for at sikre, at de har et indhold, der svarer til ejerforeningens ønsker. Måske er der behov for vedtagelse af helt nye særvedtægter eller justering af de gældende.

Nogle af de væsentlige ændringer i normalvedtægterne er:

 • Indskrænkning i hæftelsen for de enkelte lejlighedsejere
 • Afstemningsreglerne er præciseret
 • 9/10-flertal og vetoret implementeret
 • Sanktionsbestemmelser mod misligholdende lejlighedsejere indføjet

 Vi giver gerne tilbud på eftersyn af jeres vedtægter.

Det vi gør

Vi hjælper ejerforeninger, andelsboligforeninger, udlejere m.fl. med

 • en fair pris for det, vi laver
 • den daglige administration budget, opkrævninger, regnskab
 • afholdelse af generalforsamlinger, gerne i i vores lokaler
 • deltagelse i bestyrelsesmøder, når det giver mening
 • at træffe de rigtige beslutninger, store og små
 • at medlemmerne og foreningen kommer bedst muligt ud af det med hinanden og omgivelserne
 • at vælge de rigtige samarbejdspartnere rådgivere, pengeinstitut, kreditforening, eventuel revisor, forsikringsselskab, håndværkere
 • at sikre at juraen og økonomien er i orden
 • at stå bag og gå foran jer, hvis konflikter opstår internt eller med omverdenen
 • SKAT og andre offentlige myndigheder
 • alle de nødvendige dokumenter vedtægter, lejekontrakter, viceværtaftaler, entreprisekontrakter, håndværkeraftaler
 • besvarelse af mæglerskemaer
 • at føre jeres sager for huslejenævnet og boligretten, hvis det kommer dertil
 • og meget mere end det
 • eller kun noget af det.

Hotline

Det er en helt fast bestanddel af en ejendomsadministrationsaftale med os, at foreningen eller udlejer når som helst kan kontakte os - også med de små akutte problemer. Et hurtigt råd i telefonen koster aldrig noget.

Og ikke nok med det.

Det samme gælder foreningens medlemmer. De er også altid velkommen til et hurtigt råd i telefonen - uden at det koster noget. Vi har også altid en særlig god pris til medlemmer, der skal købe eller sælge helårs- eller fritidsbolig, have lavet et testamente, en ægtepagt, en fremtidsfiuldmagt eller et andet personligt dokument. Eller som er blevet del af en konflikt.

Sikkerhedsstillelse – hæfter jeg, hvis en af de andre i ejerforeningen misligholder?

Vidste du, at alle lejlighedsejere i en ejerforening hæfter for ejerforeningens forpligtelser?

Såfremt den nye normalvedtægt er gældende for ejerforeningen (se indlægget NY NORMALVEDTÆGT FOR EJERFORENINGER her på siden), hæfter alle lejlighedsejere pro rata. Så hvis en af lejlighedsejerne misligholder og altså ikke betaler fællesomkostninger, hæfter de øvrige lejlighedsejere for det manglende beløb med hver en forholdsmæssig andel.

Derfor er det en god ide, at ejerforeningen sørger for at have tinglyst sikkerhed i alle lejligheder. Mange ejerforeninger har allerede tinglyst sikkerhed, men ofte for et for lille beløb, fordi man har glemt løbende at forhøje sikkerheden i takt med prisudviklingen.

Ring eller mail til os. En indledende drøftelse om din ejerforenings behov er gratis.

Hvorfor en advokat som ejendomsadministrator?

Vi hjælper jer med juraen og også med andre opgaver, som I kan læse om andre steder på denne side.

Men vores allervigtigste rolle er måske at være jeres samlingspunkt, når der er behov for det den uvildige samarbejdspartner, som I kan sparre med, og som kan rådgive jer om alle jeres øvrige relationer. Håndværkerne og byggerådgiveren, kommunen og andre myndigheder, forsyningsselskabernr, naboerne, pengeinstituttet, kreditforeningen, forsikringsselskabet

Der er beslutninger, som træffes, og kampe, der kæmpes, meget bedre sammen med en erfaren og loyal rådgiver, der er tæt på.

Det er ikke dyrere. Nok tværtimod.

Vi sætter tingene i system for jer, men behandler jer som den unikke størrelse, I er.
Vi giver jer en personlig kontakt, et ansigt og et håndtryk, ikke bare et telefonnummer og en mailadresse.

Andelsboligforening – eksklusion af medlem

Hvordan håndterer man situationen, hvis et medlem af andelsboligforeningen fortsætter med at være i restance?

Oftest fremgår det af vedtægterne, hvad proceduren er ved eksklusion af et medlem. Der er dog stadig visse regler, der under alle omstændigheder skal være opfyldt, herunder at medlemmet skal modtage påkrav med 14 dage til at berigtige restancen, før bestyrelsen kan ekskludere medlemmet.

Når eksklusionen er gennemført, skal foreningen sælge andelen på bedste vis og med en vis hurtighed for at begrænse foreningens tab mest muligt, idet det ekskluderede medlem hæfter for restancen og løbende udgifter, indtil andelen er overdraget.

Hvis bestyrelsen ikke tilpas hurtigt kan sælge til foreningens maksimalpris, jf. seneste regnskab samt vedtægter, skal bestyrelsen sælge til en lavere pris, men bør alt andet lige sikre sig dokumentation for, at prisen er den rigtige i markedet, så foreningen kan forsvare sig mod eventuelle indsigelser fra det ekskluderede medlem.

Foreningen skal desuden i processen være opmærksom på eventuelle forkøbsrettigheder eller lignende vilkår, som fremgår af vedtægterne.

Der kan være mange udfordringer forbundet med en sådan proces lige fra påkrav til endelig overdragelse, herunder eventuel udsættelse af fremlejetager, hvorfor det er en god idé at have en advokat med i forløbet.

Kontakt advokat Gitte Nedergaard for at få den nødvendige bistand til eksklusionsprocessen eller endnu bedre; lad universadvokater administrere andelsboligforeningen, så der altid er styr på det administrative, herunder ved eventuel eksklusion.

Advokat Gitte Nedergaard kan kontaktes på 89 34 35 00 eller gn@universadvokater.dk

TIPS

Husorden

Både ejerforeninger og andelsboligforeninger har mulighed for i en husorden at fastsætte almindelige ordensregler.

Det er vigtigt, at en husorden er tilpasset forholdene i den enkelte ejendom. Nogle af de forhold, man typisk regulerer i en husorden, er støj, cykler, affald, vask, opmagasinering, husdyr og rengøring.

Men det er ikke alt, man kan eller må regulere i en husorden,

Vores erfarne advokater skræddersyr gerne en husorden til jeres forening.

ALTANER

I mange ejerforeninger er altaner et væsentligt tema, og der kan let opstå uenighed, når en ejer stiller forslag om etablering af altan.

Beslutning om udførelse af altaner er en væsentlig forandring af fælles bestanddele og kan som udgangspunkt stemmes igennem ved kvalificeret flertal medmindre individuelle vedtægter indeholder andre krav.

Ejerforeningen skal overveje en række forhold, når man går i gang med at etablere altaner, fx:

 • Hvem skal betale for etablering af altanerne? Det er jo ikke sikkert, at alle kan få altan
 • Hvem skal betale for fremtidig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af altanerne?
 • Er der behov for at ændre ejerforeningens vedtægter, og hvem skal betale for det?
 • Skal en eventuel husorden ajourføres?
 • Osv.

 universadvokater har vi bistået en række ejerforeninger og andelsboligforeninger i forbindelse med processen om etablering af altaner. Vi bistår også gerne jeres forening, så ring eller mail os den indledende drøftelse er gratis.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign